Geen ademzucht zonder liefde

Luister:

Geen dag, geen enkel deel van de dag
is ’n deel zonder jou, mijn lief
Geen nacht, geen enkel deel van de nacht
ik droom niet zonder jou, mijn lief

Geen woord, geen enkel deel van een woord
spreekt zonder liefde voor jou, mijn lief
De tijd en ruimte om mij heen
open jij voor mij alleen, mijn lief

Ik deel de wereld om mij heen
alles in een twee-eenheid
en laat ook ruimte voor jou alleen
want wat ons bindt is ware vrijheid

En ik dank de Heer die ik bemin
voor de liefde ons gegeven
Geen ademzucht mag zonder liefde zijn
zonder warmte in ons leven

instr.

En ik dank de Heer die ik bemin
voor de liefde in ons leven
Geen ademzucht zal zonder liefde zijn
die heb je mij gegeven

Schrijver: Wim Niesten,
Muziek: The Bee Gees

© 2007